Життєвий і творчий шлях Г. С. Сковороди. Урок — Захист Проектів

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Мета
: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Г. С. Сковороди; удосконалювати вміння учнів робити висновки, узагальнення, оцінки, чітко висловлювати думки; презентувати проекти; виховувати активну життєву позицію, усвідомлення можливості виборювати власне щастя і обрати правильний шлях у житті. Обладнання
: портрет Г. Сковороди; збірки творів письменника; звукозапис музичного циклу Вівальді «Пори року.

Літо». Хід урОКу І

Актуалізація

Необхідного

Навчального

Досвіду
1. Емоційна підготовка учнів
На фоні музичного запису Вівальді «Пори року. Літо» звучить розповідь учителя. Учитель. Щастя! Яке б здавалося знайоме і зрозуміле поняття.

Як часто ми чуємо це слово. Кожен, хто з’являється на світ, претендує на щасливу долю. Але чомусь одні її мають, а інших вона вперто обминає. Що таке щастя? Як його знайти?

Погляди на цю вічну, як світ, проблему дуже різняться. Пропоную звернути увагу на вислови відомих людей про щастя: • Хто щасливий? Хто дає багато, а бере найменше (М. Коцюбинський). • Найщасливіші і в той час найпрекрасніші люди ті, хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших (В. Сухомлин-ський). • Щастя — це відчуття гармонії із зовнішнім і внутрішнім світом… (О. Довженко).
Щастя — не слава, не гроші — все це минає, Щастя — це друзі хороші, шана людськая.

(О. Підсуха) Діти, а на вашу думку, що таке щастя. (Учні висловлюють свої думки.) II

Оголошення

Теми

І

Мети

Уроку
Учитель. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо подорож літературними стежками і поговоримо про одвічну проблему людства — про щастя на прикладі життя і творчості Г. С.

Сковороди. III

Мотивація

Навчальної

Діяльності
Учитель. Яких же результатів ми можемо досягти в процесі роботи?

Презентація очікуваних результатів: • навчитися презентувати проекти, над якими працювали у групах; • учитися працювати у групах; • учитися робити власні висновки і висловлювати думки; • виховувати прагнення виборювати власне щастя і обирати правильний шлях у житті. IV
.

Актуалізація

Опорних

Знань
Виконання тестових завдань (див.

додаток 1). Методом самоперевірки учні оцінюють свої роботи. V

Презентація

Проектів
Учні були об’єднані у три групи. Усі мали попереднє завдання — ознайомитися з біографією Г. Сковороди і прочитати байки, поетичні і філософські твори. Завданням першої групи — «Біографів» — було підібрати цікаві відомості з біографії митця. Прослідкувати розвиток його світоглядних уявлень, розкрити проблему щастя через призму життєвого шляху Г.

Сковороди, створити комп’ютерну презентацію проекту і продемонструвати. Завданням другої групи — «Філософів» — було проаналізувати філософські твори, визначити джерела формування філософських поглядів і їх основні засади. Визначити, що таке щастя з погляду філософії, створити комп’ютерну презентацію. Третя група — «Літературознавці» — аналізували літературні твори. Визначали їх основну ідейно-тематичну спрямованість, жанрові і мовні особливості. Пояснювали поняття щастя у художніх творах.

Готували комп’ютерну презентацію. 1. Перша група — «Біографи» — презентують свій проект. 2. Друга група — «Філософи» — презентують проект. 3. Третя група — «Літературознавці» — презентують проект. VI

Закріплення

Вивченого

Матеріалу
1. Складання сенканів у групах 1.

Щастя через призму філософських поглядів Г. Сковороди. 2. Щастя у літературних творах. 3. Щастя у житті митця.

2. Складання діалогів з уявним мислителем Г. Сковородою. VI
.

Рефлексивно
-
Оцінювальний

Етап

Уроку
Отже, давайте підсумуємо все, про що ми дізналися на уроці. Активізуємо свої знання із життєвого досвіду і подумаємо: • Чи є актуальною на сьогодні для вас проблема щастя і проблема життєвого вибору? • Як знайомство з життям і творчістю Г. Сковороди допомогло вам зрозуміти поняття «щастя»?

• Яке визначення поняття щастя Г. Сковородою вам імпонує?

Учитель. Кажуть щасливими не народжуються, а стають.

Як ви думаєте, чи був щасливим філософ? Що ж треба робити, щоб стати щасливим?

VII

Домашнє

Завдання
Написати твір «Що таке щастя?»

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector