Українська література ренесансу і бароко

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Мета: ознайомити учнів з українською літературою Ренесансу та бароко, постаттю письменника-полеміста І. Випіенського; розвивати навички визначення літературно-мистецьких стилів та їхніх ознак, вміння самостійно працювати з додатковою літературою, сприймати інформацію на слух, відбирати головне й складати цілісне уявлення про літературні явища; виховувати почуття патріотизму, толерантність, прагнення до знань. Обладнання:

Факсимільні видання перших друкованих книг Чи їх фото; фото-, відеоматеріали про Острозьку, Києво-Могилянську академію; словник літературознавчих термінів. Теорія літератури:
Ренесанс, бароко. I.

МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛЯРІВ
Вступне СЛОВО вчителя. Нові часи вимагають нових пісень. Могутня європейська держава Київська Русь, розпавшись на окремі дрібні князівства, потопала в кривавих міжусобицях та чварах. Монголо-татарська орда скористалася цим і на цілих два століття перетворила наш край на руїну, пустелю.

Відповідно були майже повністю знищені й надбання культури, літератури. І тільки в кінці XVI — на початку XVII ст. намітилося перше українське відродження, яке характеризувалося загостреним відчуттям національної самобутності, спогадами про золоту княжу добу, відновленням високої культури, освіти, книгописання, активними зв'язками з європейською культурою. Ось про цей складний, суперечливий і разом із тим цікавий час, який ще називають «вранішньою зорею» української літератури, й поговоримо ми на сьогодніпіньому уроці. II

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМИ

Й

МЕТИ

УРОКУ
«Хвилинка мудрості».

III

АКТУАЛІЗАЦІЯ

ОПОРНИХ

ЗНАНЬ

УЧНІВ
1. Клоуз-тести. • Продовжіть речення. 1) «Києво-Печерський патерик» — це... 2) У «Патерику» йдеться про... 3) Із цим твором ми знайомимося як із художнім, а не науково-історичним тому, що... 4) Прохор чорноризець відзначався тим, що... 5) Своїми чудесами, праведним життям Прохор вплинув навіть на... 6) Оповідання про Прохора чорноризця вчить... 2. Завдання учням. • Поєднайте вирази з оповідання про Прохора чорноризця з визначенням художніх засобів. Гірким, мов полин Звертання СВІТЛИМ, чистим, солодким Метафора Суд без милості тому, хто сам не творить милості Інверсія Були чвари, голод сильний Порівняння Гіркоту на солодкість радість після печалі Повтори Ані сіл, ані житниць Епітети Душе! Прохоре! Антитеза Пішла слава огорнув смуток Афоризм IV

СПРИЙНЯТТЯ

И

Засвоєння

Учнями

Навчального

Ма
Теріалу
1. Робота зі словником літературознавчих термінів. (Учні роблять записи в словнички.) Ренесанс, або Відродження — це історичний період розвитку країн Європи в ХУ-ХУІ ст.

, коли відбувався перехід від Середньовіччя до Нового часу — великих географічних відкриттів, створення мануфактур, початку друкарства, формування національних держав. Пропагуються гуманізм, інтерес до фольклору, національної мови, античності. В Україні збільшується кількість пам'яток оригінальної літератури, розвивається полемічна література, найяскравішим представником якої є Іван Випіенський.

2. Робота з повторення вивченого матеріалу.

(Учні пригадують відомості про І. ВишенськогозпоемиІ. Франка, що вивчалася у 8-му класі.) 3. Зачитування творів І. Вишенського. («Послання до єпископів» та ін.

). 4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». (Учні під керівництвом учителя визначають риси полемічної літератури за творами І. Вишенського. ) Орієнтовні відповіді — Релігійність; — засудження жорстокості й бездушності можновладців, їхнього нехтування приписам віри й просто людської моралі; — захист простих трудівників; — пробудження національної свідомості й людської гідності українців, їх прагнення до правди й волі; — використання емоційно забарвленої лексики, гострих висловів — неологізмів, антитези та інших засобів виразності.

5. Заслуховування повідомлень учнів. (Учні розповідають про православні братства, Острозьку та Києво-Могилянську академії, першодрукарів Святополка Фіоля, Франциска Скорини, Івана Федорова та їхню роль у розвитку української культури (використовуються підручник та додаткові матеріали).) 6.

Перегляд ілюстративних матеріалів. 7. Робота зі словником літературознавчих термінів. (Учні роблять записи у словнички. ) Бароко — стиль у європейському мистецтві, якому властива декоративна пишність, вигадливість і мальовничість форм, контрастність світла і тіні. Серед засобів мистецтва центральне місце посідає метафора, порівняння, алегорії. Разом з тим стиль бароко звертався до живої деталі, чуттєвої конкретності та до індивідуалізації.

8. Складання опорного конспекту «Жанри бароко». Жанри бароко
— Полемічна література (твори І. Випіенського).

— «Низькі» комедійно-гумористичні жанри (шкільна драма, «різдвяні» й «великодні» вірпіі-травестії). — «Середні» й «вищі» жанри — риторична проза (Клірик Острозький, Мелетій Смотрицький, Кирило Транквіліон-Став-ровецький). — Епіграмна поезія (Лазар Баранович, Климентій Зиновіїв, Іван Величковський). — Ораторська проза (проповіді Івана Галятовського, Дмитра Туптала, Стефана Дворського). — Емблематична література (Григорій Сковорода в прозових діалогах унаочнював абстрактні поняття та ідеї). — Історико-мемуарна проза (деяка «театральність», риторичність опису в «Літописі» Самійла Величка, «Історії русів»).

— Пісенна барокова лірика («етикетна» панегірична поезія на честь титулованих осіб, світська лірика (елегія, пісня)). 9. Коментар-підсумок учителя. Як бачимо, досить складна й насичена подіями епоха ренесансу й бароко сприяли розвитку оригінальної української літератури: з'явилися нові жанри, теми й мотиви, художньо-виражальні засоби. Літературні твори в стилі бароко мали сильне релігійне забарвлення. їх творці прагнули справити враження, зворушити й схвилювати, часто навіть за рахунок чудернацького, незвичайного в змісті й навіть формі («фігурні вірші»). V

ЗАКРІПЛЕННЯ

ЗНАНЬ
,
УМІНЬ

ТА

НАВИЧОК
Завдання учням. • Знайдіть спільне.

Відповідь: Перші друковані книги в Україні.

Відповідь: Першодрукарі. Відповідь: Меценати, що сприяли розвитку освіти, навчальних закладів. VI

ПІДБИТТЯ

ПІДСУМКІВ

УРОКУ
Інтерактивна вправа «Мікрофон». • Продовжіть речення: «Мене вразило... » «Я зрозумів (зрозуміла), що...

» «Література ренесансу й бароко цікава тим, що. VII

ДОМАШНЄ

ЗАВДАННЯ
Опрацювати тему за підручником, скласти план; підібрати цікаві факти з історії та культури, літератури; вміти розповідати про Івана Вишенського та його твори.

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector