ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Тарас Шевченко «садок вишневий коло хати»,
«ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ВСТАЄ»
1. Т. Г. Шевченко народився: А) у с. Моринцях; б) у с. Кирилівці; В) у Лисянці. 2. У сім’ї поета було дітей: А) шестеро; б) п’ятеро; В) восьмеро.

3. Як звали Тарасового діда? А) Григорієм; б) Іваном; В) Павлом. 4. Ким мріяв стати малий Шевченко? А) Маляром; б) поетом; В) учителем. 5. Як в Україні називали людей, які їздили у Крим по сіль? а) Козаками; б) чумаками; В) купцями. 6. У якому році вийшла збірка «Кобзар»? А) 1840; б) 1841; в) 1847. 7. Який мотив вірша «Садок вишневий коло хати»? А) Краса природи та довколишнього світу; Б) почуття патріотизму; В) любов до рідної землі. 8. Про які дерева сказано у вірші «Садок вишневий коло хати»? а) Вишні; б) яблуні; в) груші. 9. Хто з композиторів написав музику до вірша «Садок вишневий коло хати»? А) М. Лисенко; б) Я. Степовий; В) П. Майборода. 10. Хто намалював картину до поезії Т. Г. Шевченка «Селянська ро дина»? А) Т. Г. Шевченко; б) І. Рєпін; В) І. Якутович. 11. Які художні засоби використані у вірші «За сонцем хмаронька пли ве»? А) Епітет; б) метафора; В) гіпербола; г) порівняння. 12. Опис місцевості, де відбуваються події — це: а) пейзаж; б) інтер’єр; в) портрет. Костянтина Малицька «чом, чом, чом, земле моя», «соловей»
1. Костянтина Малицька народилася: а) 1870 року; б) 1872 року; в) 1874 року. 2.

Костянтина Малицька мала такі псевдоніми: а) Віра Лебедєва; б) Олена Пчілка; в) Чайка Дністрова. 3. Заслання Костянтини Малицької в Сибіру тривало: а) десять років; б) сім років; в) п’ять років. 4. Костянтина Малицька є: а) письменницею; б) громадською діячкою; в) педагогом. 5. Автором пісні «Чом, чом, чом, земле моя» є: а) народ; б) Тарас Шевченко; в) Костянтина Малицька. 6. Музику до вірша «Чом, чом, чом, земле моя» написав у 1904 році: а) Денис Січинський; б) Микола Лисенко; в) Левко Лепкий. 7. Мотив поезії «Чом, чом, чом, земле моя»: А) любов до рідної землі; Б) єдність краси природи і мистецтва; В) туга за минулою красою. 8. Які художні засоби використані в поезії «Чом, чом, чом, земле моя»? а) Епітети, метафори, гіперболи; б) порівняння, епітети; в) гіперболи, порівняння. 9. На території України живуть: А) солов’ї, жайворонки; б) колібрі, папуги; В) страуси, пелікани. 10. Художній опис солов’я подано у творі. А) «Соловей» Г. Х. Андерсена; Б) «Соловей» Костянтини Малицької; В) «Що за птиця? » Леоніда Глібова. 11. Образ солов’я — це: А) втілення творчої особистості; б) символ рідної природи; в) символ рідного дому. 12. Коли прилітають солов’ї? А) На початку квітня; б) наприкінці травня; В) на початку травня. 13. Зимує соловей: А) у Африці; б) у Австралії; В) у Південній Америці. 14. Коли можна почути спів солов’я? А) Вночі; б) увечері; В) вранці. 15. Чому солов’ів треба охороняти? А) Соловей нищить шкідників; Б) допомагає завбачувати довготривалу постійну погоду; В) своїм співом приносить естетичну насолоду. 16. Солов’їй, потрапивши в неволю: А) швидко звикає до людей і радісно співає; Б) швидко звикає до людей і сумно співає; В) не звикає до людей і не співає. 17. Соловей летить у теплі краї: А) в останні дні серпня; б) на початку вересня; В) в останні дні вересня. Олена Пчілка «сосонка»
1. Із якого славного українського роду походить Олена Пчілка?

а) Драгоманових; б) Лисенків; В) Тобілевичів. 2. Олена Пчілка народилася: А) 1850 року; б) 1859 року; в) 1849 року. 3. Олена Пчілка вийшла заміж: а) за Климентія Квітку; б) за Петра Косача; в) за Миколу Лисенка. 4. Олена Пчілка мала: а) чотирьох дітей; б) шестеро дітей; в) восьмеро дітей. 5. Донькою Олени Пчілки була: а) Леся Українка; б) Віра Лебедєва; в) Чайка Дністрова. 6. Олена Пчілка — це: А) громадський діяч, письменниця, науковець, перекладач, фолькло рист; Б) громадський діяч, скульптор, видавець; В) науковець, поетеса, музикант, художник. 7. Івасеві було: а) дев’ять років; б) десять років; в) одинадцять років. 8. Сосонка є символом: а) рідної природи; б) України; в) рідного дому. 9. У дивовижній пригоді Івасеві допомогла: а) верба; б) калина; в) сосонка. 10. Невеликий розповідний художній твір про якісь події в житті однієї людини або кількох — це: а) оповідання; б) легенда; в) казка. 11. Експозиція — це: А) момент найвищої емоційної напруги дії, вершина конфлікту; Б) заключний момент у розвитку дії художнього твору; В) попереднє знайомство з персонажами, з обставинами й умовами їх життя тощо. 12. На території України поширені такі дерева: А) модрини, сосни, кедри; Б) верби, тополі, липи, ялини; В) пальми, кипариси, евкаліпти.

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector