Тема. Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Мета
: поглибити знання учнів з теорії літератури про романтизм, романтичну поему, романтичного героя, про творчість Байрона; формувати аналітичне читацьке вміння, уміння будувати аргументоване власне висловлювання; виховувати любов до історії України, до батьківщини. Обладнання: гроно на тему «Байрон», ілюстрації із зображенням Мазепи. Тип уроку: поглиблене вивчення художнього твору.

Той, хто не любить свою батьківщину, Нічого любити не може. Дж. Байрон ХІД УРОКУ
І. актуалізація опорних знань Колективне складання грона на тему «Байрон» ІІ. Мотивація навчальної діяльності Учитель.

За Байроном, «сильна», «природна» людина Сходу на відміну від «кволої», «штучної» людини Заходу здатна померти від кохання або вбити через ревнощі. Усюди «на схід від Заходу» Байрон знаходить такі риси. Наприклад, в Україні, де він ніколи не був, але про яку прочитав у Вольтера, нібито вона, як ірландія, «завжди прагнула свободи»; російському цареві Петру I Вольтер протиставляв Мазепу. цій антитезі Байрон надав суто романтичного звучання в поемі «Мазепа», написаній 1818 року. Слід наголосити, що Мазепа — найбільш симпатичний з усіх героїв Байрона.

Саме про поему Байрона «Мазепа», про її головного героя, історичну основу твору та романтичний міф ми говоритимемо на сьогоднішньому уроці. (Учні записують тему та епіграф уроку. ) ІІІ. робота над темою уроку 1. Теорія літератури Поема — віршований твір, у якому зображені значні події (що Мають загальнолюдське значення) та яскраві характери. розповідь супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів.

Поеми бувають героїчні, дидактичні, сатиричні, бурлескні, ліро-драматичні, романтичні. 2. Повідомлення учня-«історика» Історичні відомості про івана Мазепу Мазепа іван Степанович — гетьман України з 1687 по 1709 рік; видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII — початку XVIII ст. Народився 20 березня 1639 року в селі Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області). Належав до родини відомої правобережної української шляхти.

Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався в Німеччині, італії, Франції та Голландії, де здобув чудову європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань і. Мазепи відбувалося під час служби при гетьманах П. Дорошенкові та і.

Са-мойловичеві, які мали програми відродження самостійної й соборної української держави. І. Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно володів гетьманською булавою протягом майже 22 років (8081 днів). Період його правління характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

На початку XVIII ст., в умовах Північної війни (1700–1721), гетьман і. Мазепа в союзі з польським королем Станіславом лещинським та шведським королем Карлом Хіі здійснив спробу реалізувати свій військово-політичний проект, метою якого був вихід з під протекторату Московської держави й утворення на українських землях незалежної держави. Помер у ніч з 21 на 22 вересня 1709 року в селі Варниця поблизу м. Бендери. Похований у монастирі Св.

Георгія (юрія) м. Галац (румунія). 3.

Повідомлення учнів-«літературознавців» романтичний міф про Мазепу 1-й учень-«літературознавець». Постать Мазепи — чи не найвизначніша в новій українській, а разом із Богданом Хмельницьким — і у всесвітній історії. Як відомо, образ Мазепи надихав багатьох митців і дослідників. Митців манила пов’язана з його особистістю легенда, в якій зображено його як романтичного героя любовних пригод. Мазепа в західному світі — постать любовного героя Вольтера або Байрона, а не історична особистість. До популяризації українського гетьмана в Західній Європі прилучився в першу чергу Вольтер у своїй відомій історії про Кар-ла XII, в якій між іншим описав, як один польський шляхтич, бажаючи помститися за те, що Мазепа «вів романс» із його дружиною, покарав його оригінальним способом, а саме: упіймавши Мазепу, наказав роздягнути його, а опісля прив’язати до дикого коня й пустити в степи, сподіваючись, що Мазепа неминуче загине. На щастя, юнака врятували козаки.

Опісля з козаками Мазепа брав участь у походах проти татар. «Завдяки своїм знанням,— пише Вольтер,— Мазепа здобув собі на Січі велику пошану, а цар уважав обов’язковим зробити його князем України». Історія написання Байроном поеми «Мазепа» 2-й учень-«літературознавець». Поему «Мазепа» Байрон написав під час перебування в італії (у Венеції та равенні) в 1818 або 1819 році. Дехто з дослідників уважає, що на розповіді Мазепи про його закоханість у молоді роки в юну красуню Терезу, дружину старого багатого графа-воєводи, позначилися взаємовідносини самого Байрона з юною дружиною графа Гвічіоллі, яку також звали Терезою.

На початку своєї поеми Байрон подав довідку, яка свідчила, що в її основу був покладений один із епізодів з «історії Карла XII» французького письменника Вольтера про те, як «шляхтич» Мазепа в юності за зв’язки з жінкою польського вельможі був покараний — прив’язаний до дикого коня, якого відпустили в степ. Тоді «Мазепа від страждань і з голоду трохи не вмер». ця подія й становить основний зміст поеми.

Про неї розповідає Мазепа шведському королеві Карлу XII, коли після розгрому Петром і під Полтавою 1709 року вони втікали до Туреччини. Запитання до учнів y Чим відрізняються повідомлення учня-«історика» та учня-«літе-ратурознавця»? Які ще відомості можете додати про Мазепу? III. Рефлексія 1.

«Вільне письмо» на тему «Байронічний герой» Приклад Байронічний герой… жорстокість світу примушує утікати від його реалій. Самотню душу охоплює відчуття світової скорботи та світлий сум через палке кохання. Прагнення до світової гармонії та щастя утримує поета в такому жорстокому і байдужому світі.

Холодний відчай, розчарування в людях призводять до бунту проти існуючих соціальних відносин. Фіналом життя може бути смерть в ім’я свободи…

2. Об’єднання учнів в групи для роботи на наступному уроці IV.

Домашнє завдання Випереджувальне завдання: опрацювати в групах та підготувати презентацію творів: • група 1 — В. Гюго «Мазепа»; • група 2 — В.

Сосюра «Мазепа»; • група 3 — О. Пушкін «Полтава»; • група 4 — ю.

Словацький «Мазепа».

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector