До роботи над епізодом епічного твору

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

До роботи над епізодом епічного твору вчитель звертається незалежно від обраного шляху аналізу. Якщо реалізується По-образний шлях Аналізу, то окреслюються епізоди, які безпосередньо висвітлюють ті чи ті визначальні аспекти характеристики образу. Якщо Проблемно-тематичний — Добираються епізоди, в яких розкриваються головні напрями розв'язання проблем, порушених у творі. Проте робота над епізодом не є домінантною, переважає вона саме у процесі застосування шляху аналізу «услід за автором». На підготовчому етапі аналізу твору вчитель поділяє художній текст на окремі епізоди і ретельно продумує прийоми роботи з кожним із них. Епізод розглядається як окрема завершена за змістом частина художнього твору, що логічно пов'язана з попереднім та наступним його змістом. Працюючи над окремим епізодом, слід показати, що в окремій частині твору відбивається увесь його зміст.

Складаючи план роботи над епізодом, важливо постійно пов'язувати його з усім твором, розуміючи, що цей епізод — ланка у змістовому ланцюжку твору. Робота над епізодом може мати таку логічну послідовність: — виразне читання; Евристична бесіда, спрямована на виявлення головної думки епізоду; поетапне осмислення змісту в логічній послідовності ланцюжка подій; аналіз художніх засобів; визначення зв'язків з подальшим змістом твору; збереження емоційного ставлення учнів до персонажів, подій; Висновки. Розглянемо можливий варіант роботи над епізодом з повісті В. Короленка «Діти підземелля» під назвою «На сцені з'являється пан Тибурцій».

Застосовуючи прийом евристичної бесіди, вчитель ставить такі запитання: Чому змінюються стосунки між Васею і Тибурцієм? Прочитайте фрагмент тексту, в якому йдеться про те, як вечеряли діти. Які ваші враження від прочитаного? Знайдіть у тексті епітети, до яких вдається автор, описуючи зустріч Васі та батька. З якою метою їх використано? — Поміркуйте над двома висловлюваннями Тибурція: «Може, це й добре, що твоя стежка пролягла через нашу» і «Краще мати в грудях шматочок людського серця, ніж хо лодний камінь». Чому саме Тибурцій висловлює такі думки? Що ви додали б тепер до його характеристики? — Поміркуйте, чому Вася не зрадив Валека і Марусю. Як ви ставитеся до його вчинку? 9. Щоб створити діафільм за епічним твором, потрібно: Визначити основні епізоди художнього твору, які будуть використані у діафільмі. Назвати дійових осіб майбутнього діафільму. Скласти характеристику дійових осіб (зовнішній вигляд, поведінка, особливості мови, обставини, в яких вони діють тощо).

Осмислити своєрідність авторського ставлення до подій і героїв художнього твору, за яким створюється діафільм. Розрахувати, зі скількох кадрів складатиметься діафільм. Визначити логічну послідовність кадрів. Окреслити межі та конкретний зміст кожного кадру, його головну думку. Дібрати назву до кожного кадру діафільму.

Створюючи (усно) кадри діафільму, користуватися текстом твору. Пропонуємо, наприклад, кадр діафільму «Діти підземелля» під назвою «Руїни». Кадр 1. Княжмістечко. Містечко розляглося внизу над сонними пліснявими ставками. Сірі паркани, пустирі з купами різного мотлоху, підсліпу Ваті хатки, що аж повростали в землю. Дерев'яний міст, перекинутий через вузьку річку.

Сморід, бруд, юрби дітей. Тюрма. Напівзруйнований замок і старе кладовище. □ Щоб скласти кіносценарій за художнім твором, важливо оволодіти наявною методикою такої роботи або з урахуванням вже визнаної методики розробити власну. Так, А. Мельник розробила власну методику створення кіносценарію, яка складається з пам'ятки та зразка.

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector