Вимоги до навчально-методичного апарату підручника

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

Але орієнтуватися вчитель має на свідомість українського читача. Тому активно розробляються питання впровадження елементів компаративістики, загальнолюдських та національних аспектів навчання. 4. Принциповою є і мета навчального курсу — формування творчого читача з критичним мисленням. Тому представники методичної школи, спираючись на понад 40-річний досвід теоретичного і практичного вивчення питання, неодноразово наголошували на тому, що шкільний курс літератури не повинен містити значної кількості товстих романів. Така позиція довела свою результативність. Вчені переконують у необхідності врахування такої ідеї вагомими аргументами. По-перше, відведена кількість годин на вивчення зарубіжної літератури не дає можливості досягти глибокого, усвідомленого, високоякісного її осягнення. По-друге, вивчення творів мистецтва слова за уривками не дає змоги реалізувати основний принцип літературної освіти — забезпечити повноцінне спілкування з художньою літературою, учнівську інтерпретацію та формування власної позиції. 5. Враховуючи новітні дослідження дотичних наук, інтерпретація текстів, що вивчаються, повинна будуватися на основі цілісного сприйняття у єдності форми, змісту та специфіки читацької рецепції. 6. Вивчення курсу зарубіжної літератури має відбуватися у взаємозв'язку з вивченням курсу рідної літератури та співвідноситися з ним на всіх етапах формування читача. Саме тому активно розробляються питання формування теоретико-літературних понять та розвитку читацьких вмінь і навичок у процесі вивчення обох курсів. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Щербина В. Р. Проблеми литературного образования в средней шко-ле. - М.

, 1978. - С.

18. 2. Обсуждаем Проект типовой программм //Лит. в шк.

— М., 1979. — №3. - С. 29-30. 3. Обсуждаем Проект типовой программм //Лит.

в шк. — М. , 1979. — № 3. - С.

49. 4. Проект Программм средней общеобразовательной школьї: Русская литература. 4 —10 кл. — К., 1980.

— С. 3. 5.

Голубков В. В. Методика преподавания литературм. — М., 1962.

— С. 442. 6. Никольский В. А. Методика преподавания литературм в средней школе. - М., 1971. - С.

75. 7.

Голубков В. В. Методика преподавания литературм. — М., 1962.

— С. 441-442. 8. Тураев С. В. Не отделять русскую литературу от мирового литературного процесса //Лит. вшк. — 1979. — № 3.

— С. 29 — 30. 9. Зккерман И. П. Разговорм с Гете. — М.; Л.

, 1934. — С. 348. 10. Програми Середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання: Світова література (5 — 11 кл.

). — К., 1995. — С. 2.

11. Міністерство Освіти розпочало роботу над стандартами шкільних дисциплін //Всесвітня літ. в серед, навч.

закл. України. — 1997.

— № 2. - С. 3. 12. Бродский И. А. Форма времени: Стихотворения, зссе, пьесм: В 2 т. — Минск, 1992.

- Т. 2.

- С. 457. 13. Денисова Т. Н., Сиваченко Г. М. Зарубіжна література: Читанка-Підручник для 7—8кл. — К., 1995. — С.

236. 14. Півнюк Н. О., Чепурко О. М., Грибнщька Н. М. Зарубіжна література: Підручник-хрестоматія. 5 кл. : У 2 ч. — К. , 1998. — С. 9. 15. Рез 3. Я. Изучение лирики в школе. IV —VII кл.

— Л., 1968. — 386 с. 16. ТодоровЛ. В. Работа над стихом в школе.

— М.,1965. — 184 с.

17. Медведев В. П. Изучение лирики в школе. — М., 1985. — С. 206.

18. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Проб, підруч. для 9 кл. серед.

шк. - К., 1995. - 304 с. 19. Загребельний П. Большой святости не может бмть без большого греха//Факти. - 1999.

- 9апр. - С.

6. 20. Мірошниченко Л., Клименко Ж., ІсаєваО. Підручник нового покоління. Яким він є.

Яким має бути //Всесвітня літ. в серед, навч.

закл. України.

- 2001. - № 10. - С.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підруч.

для 5 кл. — К.: Ґенеза, 2005.

- 272 с. 2.

Зарубіжна Література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5—11 кл. — К.: Перун, 1998. — 86 с.

3. Зарубіжна Література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5 — 11 кл. — К: Шкільний світ, 2001. — 53 с. 4. Ковбасенко Ю. І., КовбасенкоЛ. В. Зарубіжна література: Підруч.

для 5 кл. — К.: Грамота, 2005. — 296 с.

5. Мірошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підруч. для 5 кл. — К. : Навч.

кн., 2005. — 288 с. 6. Мірошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В., Ісаєва О. О. Підручник нового покоління. Яким він є.

Яким йому бути //Всесвітня літ. в серед, навч. закл. України.

— 2004. — № 1.

— С. 6 —9.

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector