Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы

Вимоги до навчально-методичного апарату підручника

Підручник повинен виконувати функції управління пізнавальною діяльністю школярів, містити рекомендації щодо способу вивчення пропонованого матеріалу, сприяти розвиткові творчої активності школярів та формуванню в них умінь самостійно застосовувати набуті знання на практиці. На це треба спрямувати спеціальні завдання для самостійної роботи над текстом та ілюстраціями підручника. Для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів до підручника слід ввести завдання і вправи, що формують загальні теоретичні та практичні навички розумової і фізичної праці. Диференційовані письмові вправи подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їхньої складності. Під час створення підручників бажано передбачити застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному процесі, вивчення окремих розділів або в цілому предметів у школі із застосуванням комп'ютерної техніки. Підручник необхідно ілюструвати методично доцільними схемами, кресленнями та іншим графічним матеріалом, спрямованим на розкриття змісту основного матеріалу, доповнення й конкретизацію його. Ілюстративний матеріал може мати самостійне інформативне навантаження, посилювати емоційний вплив підручника і таким чином сприяти підвищенню ефективності сприймання і засвоєння навчального матеріалу.

Художнє й технічне оформлення підручника повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам до навчальних книжок для загальноосвітніх навчальних закладів. У 2005/2006 н. р.

п'ятикласники отримали нові підручники, які були визнані призерами конкурсу. Упродовж наступних одинадцяти років триватиме апробація підручників для кожного наступного класу. Щоб визначити найкращий, необхідно провести ретельний аналіз наявних підручників, враховуючи основні вимоги, встановлені МОН України, а також критерії, розроблені методистами-науковцями. Для прикладу розглянемо підручник «Зарубіжна література» для 5 класу (автори Л. Мірошниченко та Ж.

Клименко). Особлива увага приділялася критеріям, що визначають цілісну композицію твору.

Такими критеріями є: —високий художньо-естетичний рівень; —гуманістичний зміст, що сприяє духовному самовизначенню учнів; —висока педагогічна цінність і значний виховний ефект; —яскраво виражена репрезентативність; —психологічна відповідність конкретному віковому періоду; —якісний літературний переклад та визначений обсяг видання. Провідною ідеєю підручника є Ідея формування творчого
Читача, котрий, прямуючи шляхом відкриттів, випробувань
І прозрінь, відчуває радість спілкування з літературним
Твором як естетичним явищем.
Крім того, важливим є орієнтир на плекання особистості, здатної до самореалізації в сучасному полікультурному просторі України, яка усвідомлює, що перекладна література — це «...золотий міст зрозуміння та спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями» (І. Франко). Композиція підручника підпорядкована формі подорожі, запрошення до якої п'ятикласники одержують на першій сторінці. Замість академічного вступу, який, звісно, не може привабити вчорашніх учнів початкової ніколи, пропонується зустріч із провідниками до літературних скарбів різних народів.

Разом із Пані Метелицею учні прямуватимуть до джерела народної мудрості. На гостину до літературної казки їх запросить працелюбна Попелюшка.

На крилах чарівного коня Пегаса вони перелітатимуть від однієї країни до іншої, аби почути голоси найкращих поетів світу. Д завдяки веселому Тому Сойєру завітають до літературного Світу дитинства. Ідея подорожі в часі і просторі втілена і в ілюстративному оформленні підручника. Одна з його родзинок; — розміщення на форзаці дитячих малюнків, які не лише допоможуть вчителеві організувати роботу з програмовими творами, а й, на наш погляд, наблизять підручник до читачів. Адже всі вони зможуть побачити улюблених героїв очима не просто своїх сучасників, а однолітків з різних куточків України, вступити з ними у творчий діалог. Багато хто з п'ятикласників серед юних ілюстраторів впізнає учнів рідної школи. Автори прагнули різними засобами зробити так, щоб у центрі підручника з літератури був ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ЧИТАЧ, для якого зустрічі з художніми творами є неодмінною умовою духовного зростання.

Хрестоматійну частину представлено творами у кращих перекладах, більшість із яких подаються у повному обсязі (окрім визначених програмою для вивчення у скороченому варіанті) До підручника введено також тексти мовою автора — вірші Р Бернса, Й В Ґете, М Лєрмонтова, Ф Тютчева У більшості посібників і підручників (зокрема й адресованих учням) подається неадаптований оригінал твору Р Бернса «Чесна бідність», який репрезентує давньошотландську мову, що унеможливлює його читання не лише п'ятикласниками, а й досвідченішими знавцями сучасної англійської мови У цьому підручнику запропоновано адаптацію оригіналу з відповідними коментарями, яка може прислужитися для опрацювання у спеціалізованих школах. Щоб зручно було орієнтуватися в підручнику, методичний матеріал структуровано за різноманітними рубриками. Найважливішою з них є рубрика «Прагнемо бути творчими чита
Чами»,
В якій подано запитання і завдання, спрямовані на літературний розвиток читача. Вони різні за типами (репродуктивні, пошукові, проблемні, практичні), за характером (індуктивні й дедуктивні), за рівнями складності, щоб учитель міг здійснювати диференційований підхід до учнів. Розробляючи їх, автори умовно виокремили такі підрубрики: Вчимося Виразно читати, розвиваємо мовлення, розмірковуємо, теорія Літератури, взаємодія мистецтв, літературна ігротека. Назвемо лише деякі із завдань: підготовка інсценізацій, переказ текстів (докладний, стислий, вибірковий, творчий), складання плану, підготовка ілюстрацій до твору, порівняння фольклорних і літературних текстів, твору літератури та його екранізації, порівняльна характеристика персонажів, виправлення помилок неуважного читача, аргументація жанрової належності твору, написання творчих робіт, розв'язування завдань літературних вікторин тощо.

Виконати їх допоможуть рекомендації, поміщені в рубриці «Ваш порадник»
(«Як підготуватися до виразного читання тексту», «Як порівнювати твори», «Як підготувати відгук на художній твір» тощо). Наприкінці розділу як підсумок вивчення творів значного обсягу заплановано рубрику «Підсумовуємо вивчене»,
Яка допоможе вчителеві в організації завершального етапу в роботі над твором.

У рубриці «Цікаво знати»
Подано літературознавчі, етнографічні, історичні та перекладознавчі відомості, які містять фонові знання, необхідні для розуміння твору, або слугують відповіддю на природні для творчого читача запитання, наприклад такі: —Чому в казці Ш. Перро замість кришталевих з'явилися соболеві черевички? —Чим можна пояснити той факт, що у збірках братів Грімм і Ш.

Перро трапляється чимало схожих казок? Принципово важливим є введення до підручника двох ексклюзивних рубрик, при першій зустрічі з якими учні ознайомляться з їхніми візитками. Підручник спеціально сплановано таким чином, що в «Запрошенні до подорожі» окреслено лише ЇЇ найважливіші орієнтири, а не розкрито всі напрями. На першому уроці п'ятикласника не варто навантажувати деталізованою інформацією про розгалужену структуру посібника. Значно ефективнішою може бути тактика поступового відкриття таємниць. Одна з нових рубрик має назву «Світова література очи
Ма українських письменників».
Саме завдяки їй учні дізнаються, що видатні українські майстри слова завжди прагнули розповісти читачам про здобутки світового красного письменства. В їхній творчій спадщині чимало віршів, присвячених зарубіжним письменникам, творам різних національних літератур, висловів про значення кращих зразків світової літератури для розвитку людства.

Ця рубрика, — маленький, але, на наш погляд, важливий крок до усвідомлення ролі перекладної літератури як могутнього чинника в духовному поступі українського народу. Узагалі ж, взаємопов'язаному вивченню зарубіжної та української літератур у підручнику приділено особливе місце, матеріали щодо реалізації міжпредметних зв'язків пронизують усі його структурні компоненти. Друга нова рубрика — «Літературними куточками планети».
Її мета — представити учням найславетніші пам'ятні місця, збережені або створені на знак великої шани до шедеврів літератури та її творців. Це і музеї, і пам'ятники письменникам, і скульптурні зображення літературних героїв.

Навіщо учням знати про ці своєрідні культурні острівки, які є гордістю цілих націй? У наш надміру практичний час, коли, на жаль, багато хто зі старшокласників нехтує літературою як предметом, який «не знадобиться» в подальшому житті, необхідно ще з 5 класу вести роботу, спрямовану на усвідомлення учнями важливості перекладної літератури для формування гармонійної особистості, її значення для повноцінного розвитку суспільства. Саме тому вже молодшим підліткам пропонуємо замислитися: чому різні народи з великою шаною зберігають пам'ятні місця, пов'язані з фольклором і літературою. Завершити роботу навчального року допоможуть сторінки під назвою «Підбиваємо підсумки подорожі»
, мета яких — не просто озирнутися на пройдене, а підвести учнів до думки, що кінець 5 класу — це лише невеличка зупинка на шляху творчого читача, а попереду — нові відкриття і читацькі перемоги.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector