Українські народні думи. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст думи

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы

козаки, ви, бідні не-вольники»; «Словами промовляли, Сльозами проливали»; «...дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка». Риторичні оклики: «Козаки, ви, бідні невільники! », «Гей. Козаки, ви, бідні невільники! », «Як ти нам святий Великдень і сказала! », «Тільки города Богуслава не минайте!

», «...Между мир хрещений!», «Пошли, Боже, на многая літа І до конця віка! ». Риторичне запитання: «Чи ви знаєте, Що в нашій землі Та й день затепера? » V

Закріплення вивченого матеріалу
1. Проведення тестового опитування
1. Біля якого моря відбуваються події у творі? А) Каспійського; б) Азовського; в) Чорного; Г) Аральського.

2. Скільки козаків в'язнів перебувало у темниці кам'яній? а) Сімсот', Б) п'ятсот; в) багато; г) триста. 3. Звертаючись до ув'язнених запорожців, Маруся називає їх невіль никами: А) нещасними; б) Бідними; В) виснаженими; г) страждаючими. 4. З яким питанням звернулася героїня думи до полонених козаків? А) «Чи ви знаєте, що в нашій землі та й день затепера?» Б) «Чим я могла б вам допомогти, рідненькі?

» В) «Чи їли, чи пили ви, братці милі? » Г) «Чи дотримуєтеся ви віри християнської?» 5. Богуславка була: А) козачкою; б) Попівною; В) царевною; г) дочкою селянською. 6. Яким чином Маруся потрапила до кам'яної темниці, де були ув'яз нені? А) Припливла на човні через море; Б) пройшла таємною стежкою у горах; В) переодягнувшись у турка охоронця; Г) Пройшла, як дружина турецького пана. 7.

Козаки називали Марусю Богуславку: А) султаншею; б) Бранкою; В) винахідливою; г) панночкою. 8. Напередодні якого свята православних у творі відбуваються події? а) Сорокового дня від Великодня; Б) Сорока Святих; В) Петра і Павла; г) Вербної неділі. 9. Скільки часу козаки перебували в ув'язненні?

А) Майже половину свого життя; б) Тридцять три роки; В) понад десятиріччя; г) чверть століття. 10. Що Маруся пообіцяла козакам, коли ві'дїде пан турецький? а) Принести їжу; б) прочитати листа з України; В) Випустити їх на волю; Г) надати медичну допомогу. 11. Місто, в якому живуть батьки героїні твору: А) Новогород; б) Київ; в) Полтава; г) Богуслав. 12. Ув'язнені козаки вперше просили у Господа, щоб він: а) надав їм мужності і терпіння; б) Визволив їх з неволі; В) не забирав у них останньої надії на життя; Г) захистив народ український від страждань і поневірянь.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал. 2. Робота на картках Картка № 1
1. Дослідіть, що відчувають козаки, перебуваючи у турецькому полоні. Відповідаючи, наведіть переконливі факти з твору. 2.

Як на ваш погляд, чи можна вважати Марусю Богуславку зрадницею? Свою думку вмотивуйте. 3.

Козаки-в'язні проклинали Марусю за те, що вона: а) відмовилася їм допомагати; Б) зрадила у скрутний для них час; В) Розповіла про народне свято у рідному краї; Г) не виявила бажання зустрічатися з ними. Картка
2
1.

Посилаючись на зміст думи, з'ясуйте, як козаки ставляться до Марусі. Чим це зумовлено? 2. Чому, на ваш погляд, козаки-в'язні, звертаючись до Господа, просять у нього щастя, долі не для себе, а піклуються про всіх військових запорожців і «...слухаючих голів... товариства і кревного, і сердечного»?

3. Про що просить Маруся козаків, коли ті будуть вільними? А) Не забувати про неї і не вважати її зрадницею; Б) Відвідати її батьків; В) визволити від рабства турецького; г) помолитися Богу за неї. Картка
З
1. Як ставлять козаки до Марусі?

Свої міркування аргументуйте, посилаючись на зміст твору. 2.

Чи можна, на ваш погляд, вважати героїню патріоткою? Переконайте в цьому того, хто не поділяє вашої думки.

3. Чому Маруся не хоче, щоб її звільнили з турецької неволі? А) їй подобалось турецьке життя; Б) Вона потурчилась і побусурманилась; В) вважала себе зрадницею; г) бо було соромно повертатися додому. VI
.

Підсумок уроку
VII.
Оголошення результатів навчальної діяльності учнів
VIII

Домашнє завдання
Дібрати матеріал до характеристики образу Марусі, підготуватися до дискусії «Маруся Богуславка: зрадниця чи патріотка рідної землі? ».

«
Маруся Богуславка».

Образ української полонянки Марусі Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст народної ду- Ми «Маруся Богуславка», проаналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний вчинок; розвивати навички аналізу художнього образу, культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, пам'ять; вміння узагальнювати, робити висновки, формувати крутозір учнів; виховувати почуття любові до вітчизни — одної з найбільших людських чеснот, поваги до культурної спадщини рідного краю.
Тип уроку:
Комбінований. Обладнання:
Текст думи, учнівські малюнки-ілюстрації до епізодів твору ХІД УРОКУ I.
Організаційний момент
II

Актуалізація опорних знань
2. Бесіда за питаннями
• Які історичні події відображені у творі? Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на зміст думи. • Яких страждань зазнав український народ від турецько-татарських загарбників? • Чим Маруся Богуславка нагадує Чураївну?

• Чому народ склав думу про Марусю? • Прокоментуйте фразу: «Вороги не могли вбити у бранців любов до рідної землі, волелюбного духу». III.
Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності
IV.
Основний зміст уроку
1. Вступне слово вчителя
Чимало дум склав нард про муки українських невільників у татаро-турецькому полоні в XVI—XVII століттях.

Жорстокість ворогів не мала Меж: бранців продавали на ринку, непокірних гноїли в темницях, на галерах, дітей віддавали в спеціальні військові школи, звідки вони виходили яничарами, літніх людей убивали. Розлучали матір з дочкою, брата з сестрою. Та не могли вбити у бранців любові до рідної землі, волелюбного духу. Саме такою є Маруся Богуславка. Вона — головна героїня, оскільки в центрі твору стоїть не звільнення козаків-бранців як факт сам по собі, а вчинок Марусі, її ім'ям і названо думу.

2.
Особливості характеристики персонажа (методичний коментар)
Щоб правильно зрозуміти художній твір, треба заглибитись в аналіз змальованих у ньому характерів дійових осіб, тобто дати характеристику виведеним у ньому персонажам. Для цього необхідно розкрити риси героя, що відрізняють його від інших персонажів. Про деякі з них ми дізнаємося з його портрета, мови, з опису обстановки, що його оточує, з біографічних відомостей про нього, які подає автор. Інші риси (переважно для характеристики внутрішнього світу людини) розкриваються у поведінці, вчинках героя, через його думки, ставлення до інших людей.

Характеризувати героя можуть й інші персонажі. Такий фактичний матеріал про літературного героя найчастіше буває розкиданий по всьому твору. Зібрати його і систематизувати — головне завдання, яке стоїть при складанні характеристики літературного персонажа.

Характеризуючи героя, слід висловити своє ставлення до нього, дати йому оцінку. 3.
Характеристика образу Марусі Богуславки
3.1.

Бесіда за питаннями: • Яким чином українські дівчата ставали дружинами турецьких багатіїв? • Хто така Маруся? Як її називали козаки? • За що ув'язненні українці ображалися на Богуславку? • Чому героїня, ризикуючи своїм життям, вирішує допомогти ув'язненим козакам? • Чим пояснити ставлення Марусі до своїх батьків?

• Що свідчить про те, що Богуславка, перебуваючи далеко від рідної землі, не забула своєї вітчизни, народу, батьків? • Чому народ співчуває героїні? • Вмотивуйте, чи можна вважати вчинок Марусі Богуславки патріотичним. • Чому образ героїні думи — це художній вимисел? 3.2.

«Вільний мікрофон». Відповіді на запитання: • Як я ставлюсь до героїні думи? • Маруся Богуславка — патріотка чи зрадниця?

Пример HTML-страницы
Пример HTML-страницы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector