Сутність духовних мук гамлета в трагедії Шекспіра

Мета
: узагальнити знання про трагедію В. Шекспіра «Гам- Лет», дати цілісну характеристику головного героя, визначити сутність духовних шукань Гамлета; розвивати навички мовлення, уміння проводити диспут; формування навичок культури спілкування, висловлювати свою думку, добирати аргументи для відповіді; виховувати моральні якості учнів, формувати їхню світоглядну позицію. Тип уроку
: урок-судження. Обладнання
: тексти трагедії В. Шекспіра «Гамлет», ілюстративний матеріал до образів трагедії (Гамлет, Офе-лія, хлопчик із флейтою), фонологічний запис гри на флейті; тексти віршів Лесі Українки, М.

Цвє-таєвої, О. Блока, пам’ятки для учасників диспуту, тести. У «Гамлеті» людство бачить Свої різні обличчя. Г.

Гейне ХІД УРОКУ І

Організація

Класного

Колективу
Іі

Оголошення

Теми

Та

Мети

Уроку

Пояснення

Епіграфа

Уроку
Ііі

Сприйняття

Та

Засвоєння

Учнями

Навчального

Матеріалу
Слово вчителя.
На сьогоднішньому уроці, учні, ми з вами спробуємо поринути у світ Гамлета — головного героя Шекспірівської однойменної трагедії, відчути його внутрішні переживання, і зрозуміти трагедію та велич самого героя. Для нас Гамлет — людина мисляча, талановита, яка жила у світі зла і не могла бути щасливою, поки це зло існувало. І ми з вами спробуємо відповісти: так хто ж насправді Гамлет — переможець чи переможений?

Запишіть, будь ласка, тему та епіграф уроку. Я думаю, ви розумієте, що під різними обличчями ховається різне світосприйняття, різна позиція, різні духовні шукання, сумніви, розчарування. Але, перш за все, ми мусимо вирішити, як ми будемо розгадувати таємницю Гамлета, адже сьогоднішній наш урок — це урок-судження. У вас, учні, на партах картки для учасників уроку-судження, прочитайте їх, будь ласка, дуже вдумливо. Адже, судження як один із нестандартних форм роботи характеризується саме тими поняттями, які вміщені у вас в пам’ятці. IV.
Актуалізація

Опорних

Знань

Учнів за

Допомогою

Тестових

Завдань
1. Робота з тестовими завданнями
(норма оцінювання 1 питання — 1 бал, додаток 1)
V.
Опрацювання

Тексту

Диференційована

Робота
Проаналізувати за варіантами
I варіант:
Взаємовідносини між Гамлетом та Клавдієм.

II варіант:
Гамлет та королева. III варіант:
Гамлет та Офелія.

(Відповіді учнів). Виразне читання віршів Лесі Українки, М. Цвєтаєвої, О. Блока. Евристична бесіда
• Що найбільше Гамлет цінує в людях? • Як він ставиться до життя й смерті? • Чому він вдає божевільного? • Як Гамлет сприймає атмосферу Датського королівства?

VI.
Використання

Інтерактивного

Методу

«Акваріум»

Постановка

Проблемного

Питання
1. Роздуми над образом Гамлета
• Чому Гамлет зволікає з помстою? • Чому після розповіді привида про вбивство батька Гамлет одразу ж не помстився, а вагався, запрошує акторів і навіть після вистави не вбиває короля, а здійснює це лише тоді, коли сам був уже смертельно поранений? • На совісті Гамлета не одна смерть: смерть Полонія, Офелії, матері, Клавдія, Лаерта, Розенкранца, Гальденстерна, його власна. Когось він убив свідомо, хтось помер без його безпосередньої участі, випадково.

Однак так чи інакше, Гамлет причетний до всіх цих смертей. То чи можна назвати Гамлета позитивним героєм у повному розумінні цього слова? • Гамлет активний чи бездіяльний герой? • Як ви гадаєте, чому навколо Гамлета панує атмосфера смерті? • Чи винен Гамлет у цьому?

Висновок.
Гамлет — суперечливий і складний образ. Одним із його опонентів є він сам. Він сам із собою розмовляє, виголошує свої монологи, в яких відбивається рух, його думки і почуття. Чим він був занепокоєний? Що хвилює героя?

VII

Аналіз

Монологів

Гамлета

Звернення

До

Ілюстрацій
• Назвіть монологи Гамлета в послідовності. («Бути чи не бути?…», «Гай, гай, бідний Йоріку») • Простежте еволюцію героя у цих монологах. Як змінився його внутрішній стан? Який момент можна назвати кульмінацією у розвитку героя? Коли він усе вирішив для себе? • А тепер порівняйте монолог «Бути чи не бути» із 66-им сонетом В. Шекспіра.

(Звучить сонет українською та англійською мовами.) Учні роблять висновки. • Чи актуальні питання, поставлені сьогодні, чи стосуються вони вас? VIII

Інсценізація

Уривка

Трагедії
Виконується під музику Георга Генделя соната № 3 частина 1. Подивіться на персонаж, якого немає у творі. Хлопчик із флейтою. (Демонструється ілюстрація). Після вистави Гамлет береться за флейту. Як ви гадаєте, яка роль цього інструменту в наведеній сцені?

Якби звучала флейта у кінці цілої трагедії? Чи схожа ця музика на музику, яку ви почули щойно?

IX.
Закріплення

Знань
,
Умінь

Учні

Самостійно

Роблять

Висновок
Висновок:
Флейта — особливий музичний інструмент, гра на ній залежить від сили дихання людини. Тому флейта — символ вираження внутрішнього духу Гамлета. Він говорить, що не дозволить грати на собі, тобто заявляє про свою зовнішню стійкість і гідність. Не зважаючи на те, що всі ідеали у світі зруйновані, Гамлет має стійкість, уявлення про добро і зло, про честь і справедливість, може відрізнити справжнього друга від зрадників, підступність від лицемірства».

От поміркуйте, за яку нікчемну річ ви мене вважаєте? Ви хочете грати на мені. Вам здається, що ви знаєте всі мої лади.

Ви намагаєтесь вирвати серце моєї таємниці, вам забажалося випробувати кожну мою ноту, від найнижчої до найвищої. У цьому ось невеличкому приладі багато музики, він має чудовий голос. А проте, ви неспроможні змусити, щоб він заговорив. Невже ви вважаєте, лихий би його взяв, що на мені легше грати, ніж на флейті?

Звіть мене яким завгодно інструментом, ви можете мене розладнати, але не грати на мені! » І напевно, правий Гете, який сказав: «Свою найбільшу загадку Гамлет забрав із собою в могилу… » Х

Підсумок

Уроку

Мотивація

Оцінок
Хі

Домашнє

Завдання
Написати твір-роздум на одну із тем: 1) «Сутність духовних шукань Гамлета». 2) «Актуальність фінальних роздумів-монологів Гамлета». Додаток
1
Тести
1.

Шекспірівське питання виникло через … А) незначну кількість фактів із біографії; Б) низку фактичних помилок та нісенітниць; В) відсутність свідчень учасників про його існування. 2. Яка п’єса Шекспіра не є трагедією? А) «Ромео і Джульєтта»; Б) «Дванадцята ніч»; В) «Гамлет».

3. У сонетах Шекспір оспівує … А) політичне життя Англії; Б) безсмертя; В) дружбу чоловіків; Г) жіночу красу і кохання. 4. У сонетах Шекспір змальовує кохану …

А) як звичайну земну жінку; Б) як ідеал досконалості й краси; В) прекрасне небесне створіння. 5. Якою за жанром є п’єса Шекспіра «Гамлет»?

А) Трагедія; Б) комедія; В) драма. 6. Хто розповів Гамлету правду про смерть батька? А) Мати; Б) привид; В) друзі. 7. Як Гамлет повідомляє Клавдія, що знає про його злочин? А) Пише йому листа; Б) влаштовує виставу; В) розказує матері.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент