Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі

Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

Мета: показати художню майстерність автора у використанні психологізму, відтворенні мистецької моделі сучасного йому світу, новаторство письменника; розвивати навички літературознавчого аналізування епічного твору, уміння висловлювати свої думки з різних питань, обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості, естетичні смаки. оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I.          Організаційний момент

II.        Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Жанр соціально-побутового роману за часів Стенда-ля вже був певною мірою розроблений письменниками. Стендаль розглянув його з нової точки зору, як «дзеркало, з яким ідеш великою дорогою. Воно відбиває то блакитне небо, то брудні калюжі й вибоїни. Іде людина і несе те дзеркало, а ви цю людину звинувачуєте в неморальності! Її дзеркало відбиває багно, а ви звинувачуєте людину! Логічніше звинувачувати велику дорогу з її калюжами, а ще певніше - доглядача дороги, який допускає, щоб на ній стояли калюжі та скупчувалось багно». Про психологізм творчості й новаторство Стендаля та його художні здобутки ми поміркуємо сьогодні на уроці.

III.       Оголошення теми й мети уроку

IV.       Формування вмінь та навичок

1.         слово вчителя

«Червоне і чорне» - переконливе свідчення новаторства Стендаля-романіста. Тут органічно пов'язані риси психологічного та соціального роману.

Пригадаймо, психологічний роман - різновид роману, у якому відтворено внутрішні переживання особистості, духовну еволюцію, пошуки й суперечності в душі героя, що зумовлюють його вчинки та поведінку.

Виражається це поєднання, зокрема, у тому, що головну тему твору - зіткнення різних історичних часів (духу Великої революції, інстинктивним носієм якого є Жульєн, і нудної повсякденності реставрації) - письменник розглядає саме як психологічну проблему і внутрішній конфлікт головного героя на тлі широкої панорами французького суспільства; зі звичайної кримінальної хроніки Стендаль зробив справжню «хроніку ХІХ століття».

2.         самостійна робота учнів

Учитель. Складіть схему основних груп французького суспільства часів Стендаля та їх представників; зробіть висновки.

Очікувані висновки •   У романі змальовано основні прошарки французького суспільства тих часів (нова буржуазія (Вально) і стара аристократія  (де реналь), великий світ політики (де Ла-Моль)); провінційні міста Вер'єр та Безансон, столиця Франції Париж; боротьбу між єзуїтами та янсеністами та ін.

Кожен характер психологічно вмотивований, що є новим авторським внеском Стендаля в літературу.

Вища аристократія Парижа

Маркіз де Ла-Моль, його донька Матильда, відвідувачі їх салону та ін.

Духовенство Безансона

Абат Пірар, Фрілер, єпископ, семінаристи та ін.

мешканці провінції (місто Вер'єр)

Дворянство: де реналі; буржуазія: Вально, Фуке; духовенство: абати Шелан, Малон; міщанство: Сорелі, полковий лікар, полковий мировий суддя

3. слово вчителя з елементами бесіди

Новаторським у творі Стендаля є також об'єктивне та критичне зображення звичаїв різних верств суспільства. Знайдіть цьому підтвердження у тексті; процитуйте відповідні епізоди.

Очікувані відповіді

y «"Мені треба випити пуншу і танцювати до знемоги,- сказала вона сама собі,- оберу зараз найблискучішого кавалера і за всяку ціну приверну загальну увагу. А ось, до речі, цей знаменитий зухвалець граф де Фервак". Вона прийняла його запрошення і вони пішли танцювати».

y «"Подивимось,- думала вона,- хто з нас двох зухваліший, але, щоб досхочу поглузувати з нього, треба його викликати на розмову". Скоро всі інші пари танцювали кадриль тільки для годиться - нікому не хотілося пропустити жодної з дотепних і дошкульних реплік Матильди. Пан де Фервак був у замішанні: за браком думок він вдавався до красивих фраз і корчив не-задоволені міни. Матильда, що була роздратована, жорстоко з нього глузувала і набула в його особі ворога».

y Зображені звичаї вищого світу: суцільні розваги, лицемірство, інтриги, плітки, відсутність серйозних думок та ін.

Твір Стендаля «Червоне і чорне» містить у собі й риси філософського роману, що також є новаторським підходом автора.

Герої роману постійно сперечаються з приводу найскладніших філософських, ідеологічних, естетичних тем свого часу. Наприклад, на балу Жульєн обговорює з графом Альтамірою можливість застосування насильства заради досягнення благородної мети. Пригадайте цей епізод: «Ну, знаєте,- сказав Жульєн,- мета виправдовує засоби; якби я був не такою незначною пилинкою, а мав би хоч яку-небудь владу, я б наказав повісити трьох, щоб врятувати життя чотирьом».

  • Прокоментуйте процитований епізод. Як ви вважаєте, під впливом чиїх ідей в Жульєна Сореля виникла така думка? (Наполео-на, яким він таємно захоплювався.)
  • Прокоментуйте вислів одного із персонажів роману: «Політика - то камінь, прив'язаний на шию літератури, який може її потопити менш ніж за півроку. Політика серед витворів уяви - те саме, що постріл з пістолета під час концерту. Цей звук оглушливий, але позбавлений будь-якої виразності. Він не гармонує з жодним інструментом». (Мистецтво не повинно служити політиці, підпорядковуватися їй.)

4. Колективне творче узагальнення

Учитель. Підсумуйте сказане й узагальніть риси новаторства роману Стендаля «Червоне і чорне».

Очікувані відповіді

  • Психологізм.
  • Об'єктивне й критичне зображення дійсності.
  • Філософічність.
  • Широке застосування прийому контрастів.

V.        Домашнє завдання

Підготуватися до написання класного твору.

орієнтовні теми

1)         «Внутрішня драма головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне»: шлях від наполеонізму до злочину».

2)         «"Червоне" і "чорне" в романі Стендаля "Червоне і чорне"».

3)         «роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля та втіленні авторського задуму в романі Стендаля "Червоне і чорне"».

VI.       Підбиття підсумків уроку

інтерактивна вправа «мікрофон»

Продовжте речення:

  • На мій погляд, роман Стендаля «Червоне і чорне» співзвучний нашому часові тим, що...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент