Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы Пример HTML-страницы

Особливості вивчення драматичних творів

Трагедія Есхіла починається зі сцени покарання Прометея, і, якщо не зробити попередні пояснення, учням буде важко зрозуміти зміст першої сцени, а потім і подальший зміст твору. Після визначення головної дійової особи пояснюються й інші: Влада, Сила — демони, народжені богинею Стікс, донькою Океану. ГефестБог вогню й ковальства. ОкеанТитан, брат Феміди, матері Прометея. Іо — донька аргоського царя Інаха, яку покохав Зевс. ГермесБог торгівлі, ремісництва, а також шахрайства, Вісник богів. Океаніди — німфи, дочки Океана і Тетії. Готуючись до читання драматичного твору з учнями в класі, вчитель має заздалегідь визначити, які слова, словосполучення або окремі тези необхідно пояснити учням та підготувати ці пояснення. Наприклад, до Прологу трагедії важливо дати такі пояснення словам та виразам: Феміди мудрий син... — богиня справедливості й правоСуддя ототожнюється в Есхіла з матір'ю титанів Геєю (землею). Нартек— рослина, серцевина якої повільно тліє і тому Довго зберігає вогонь. Тетія— титаніда, дочка Урана (неба) та Геї (землі). 3. Коли необхідні загальноінформаційні та наукові матеріали зібрані, перед учителем постає проблема Методично
Го характеру:
Як ці матеріали ефективно використати під час вивчення драматичного твору. Тож передовсім йому потрібно з'ясувати, яку інформацію він доводитиме до учнів сам, а яку доручить творчій групі. А саме: оформлення дошки; виставка книжок про життя і творчу діяльність драматурга, а також його творів; театральні афіші; грамзаписи або відео-записи уривків вистав; ведення театральних словників; добір дій п'єси, які учні за ролями виразно прочитають чи зможуть зіграти у класі або на засіданні драматичного гуртка, літературному вечорі... II.

Підкреслюючи ще раз, що драматичні твори призначені насамперед для постановки на сцені, а не читання, враховуючи цю важливу їхню відмінність від епічних та ліричних Творів, розглядатимемо Другий етап роботи — читання тво
Ру
— саме під цим кутом зору. Але ж є чимало читачів саме драматичних творів. Що приваблює їх?

Вдамося до однієї з гіпотез: уміле читання драматичного твору допомагає кваліфікованому читачу легко сприймати індивідуальну художню манеру драматурга, відтворювати в уяві і можливе її театральне втілення, що забезпечує глибоке сприйняття авторського тексту — першооснови театру. Кваліфіковане читання Драматичного твору на уроках літератури переконає учнів у тому, що головним критерієм оцінки театральної вистави є уважно прочитаний і зрозумілий як за змістом, так і за художньою формою авторський текст.

Саме у ньому закладено всі таємниці та сценічні можливості п'єси. І тоді, переглядаючи будь-яку п'єсу, особливо класичну, учні навчаться сприймати та оцінювати її з позиції того, наскільки колективу театру під керівництвом режисера вдалося втілити на сцені геніальні творіння Есхіла, В. Шекспіра, Г. Ібсена, А.

Чехова, Б. Брехта та інших всесвітньо відомих драматургів.

На етапі читання драматичного твору найефективнішим є метод Творчого читання. Звернувшись до схеми, визначимо головні прийоми цього методу та види навчальної діяльності учнів.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент
Adblock
detector