Тема. Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші

Мета:

Допомогти учням з'ясувати ідейно-художні Особливості та значення біблійних легенд; розвивати навички виразного читання, аналізу релігійно-філософських творів, висловлення власних міркувань; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, прагнення жити відповідно до них. Обладнання:

Біблія у різних виданнях, ілюстрації до неї. Теорія літератури:
Легенда, художні засоби.

ХІД УРОКУ І

МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя. Близько двох тисячоліть любов до Бога була неодмінною умовою життя більшості українців. І підтримувала віру в Господа «Книга книг» — Біблія.

У ній і дуже освічені, і прості люди знаходили відповідь на всі життєві питання. Разом із тим Біблія — чи не найперший зразок літератури світу, з якого митці — письменники, художники, музиканти, скульптори — черпали своє натхнення, використовуючи біблійні образи, сюжети, мотиви, навіть художні прийоми й засоби. Біблією захоплювалися, її вивчало багато вчених зі світовим іменем — фізики, хіміки, природознавці тощо. Українською мовою Книгу книг перекладали найвідоміші письменники та вчені — Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, Іван Огієнко та ін. Тож долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела мудрості! II
.

ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМИ

Й

МЕТИ

УРОКУ
«Хвилинка мудрості».

III

АКТУАЛІЗАЦІЯ

ОПОРНИХ

ЗНАНЬ

УЧНІВ
1. Розповідь «ланцюжком» за планом про українську середньовічну літературу Х-ХУ століть. 2.

«Аукціон» цікавих фактів, повідомлень з давньої літератури — оригінальної та перекладної. IV
.

СПРИЙНЯТТЯ

Й

ЗАСВОЄННЯ

УЧНЯМИ

НАВЧАЛЬНОГО

МА ТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.

Біблія, або Святе Письмо складається зі Старого і Нового Заповітів та збірки літературних пам'яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень) — усього 50 окремих книг. Це один із найдавніших творів світу, написання якого тривало з XII ст. до н. є. до II ст. н. є.

; у ньому зібрано мудрі проповіді, повчання, пророцтва (які, до речі, здійснюються), міфи, історичні хроніки, легенди й перекази. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей, а закінчили його Христові апостоли (учні). У Старому Заповіті вміщені легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Вавилонську вежу, Мойсея.

У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа, його вчення, вчинені ним чудеса, його мученицьку смерть, воскресіння та вічне життя. Картину страшного суду подає остання книга Святого Письма — «Апокаліпсис». Зазвичай, прості люди читали не саму Біблію, а біблійні книги — Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Євангелій було чотири — від святих апостолів Матвія, Марка, Луки та Іоанна. Немає, мабуть, жодного великого письменника, який хоч раз не звернувся б до змісту Біблії. Образи Святого Письма надихали Байрона, Данте, Шекспіра, Пушкіна, Шевченка, Лесю Українку, Франка, Куліша та багатьох інших митців. Із цього можна зробити висновок, що Біблія мала і має колосальний вплив на розвиток мистецтва, всього духовного життя українського народу.

2. Виразне читання біблійних легенд. (Учні виразно читають біблійні легенди про створення світу, перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея.) 3. Словникова робота. 4. Обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру. — Біблійні легенди ви вже, напевне, чули, знали раніше. Що нового відкрилося для вас при прочитанні? Що вас вразило, здивувало? — Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про створення світу? (Добро (воно є).) — Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про створення світу, тлумачать та роз'яснюють її? («Шестидневи».) — Які гріхи людей засуджуються в біблійних легендах? (Гординя, пияцтво, блуд, ідолопоклонництво, непослух та ін. ) — Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви віднесли до крилатих, афоризмів чи сентенцій (на зразок «створити за образом і подобою своєю»). V
.

ЗАКРІПЛЕННЯ

ЗНАНЬ
,
УМІНЬ

ТА

НАВИЧОК
Завдання і запитання до учнів. • Викресліть «третє зайве»: П. Куліш І. Пулюй І. Нечуй-Левицький (П. Куліш таї. Нечуй-Левицький — письменники, І.

Пулюй — вчений-фізик.) — Що об'єднує цих людей? (Переклад Біблії українською мовою.) VI
.

ПІДБИТТЯ

ПІДСУМКІВ

УРОКУ
Інтерактивна вправа «Мікрофон». • Продовжіть фразу: «Я вважаю, що Біблія — ...» «Мені здається, я по-новому...

» «Кожна освічена людина повинна... » «Моральні цінності, закладені в Біблії, ...

» VII

ДОМАШНЄ

ЗАВДАННЯ
Вміти розповідати про Біблію, виразно читати, переказувати, коментувати біблійні легенди; вивчити напам'ять молитву «Отче наш»; підготувати повідомлення про інші біблійні легенди.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Школьный ассистент